Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

pecilna vstava terirov 11.07.2020 Koice - PRAVA PROPOZCI, Zoznam kruhov.

Aktuality :: 19. jna 2020

Kynologick arel Anika - Koice - V svislosti s uvoovanm opatren proti COVID - 19 oznamujeme, e poet vystavovateov na vstave bude neobmedzen. Posudzovanie bude prebieha od rna v dvoch kruhoch. Prikladme zoznam vystavovanch plemien, rozdelenie kruhov a predben program.
 
Ven majitelia a chovatelia terirov.
V slade s uvonovanm protiepidemickch opatren bude pecilna vstava terirov Koice 2020 prebieha bez vraznch obmedzen od rna. asov harmonogram je uveden v propozcich.
V prpade vieho zujmu vstavu je mon vytvori al kruh na posudzovanie. To budeme aktualizova v zvislosti od potov aktulne prihlsench psov.
iadame ale vetkch, ktor sa plnuj vstavy zastni, aby vo vlastnom zujme mali so sebou rky a pri bliom kontakte s ostatnmi kolegami ich pouvali.

Prikladme zoznam vystavovanch plemien, rozdelenie kruhov a predben program.

Vstavn vbor
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

Zoznam_plemien_kruhov_program.pdf
PropozicieKosice_2020.pdf

alie lnky


24. jla 2020 - 12:38
Lednick Rovne - opltok Zubk - SO Lednick Rovne - Zubk 2020

17. jla 2020 - 07:50
- Aktulny zoznam lenov klubu 2020

16. jla 2020 - 15:37
Hunty Fisch Lednick Rovne https://huntyfish.sk/ - Vcvikov dni - Vkend s terirom - VD 2020 LR

11. jla 2020 - 00:28
Koice - Kynologicky klub Anika - pecilna vstava terirov Koice 2020 - vsledky

1. jla 2020 - 23:08
- ZMENA PORADCU CHOVU - Americk staffordrsky terir

29. jna 2020 - 17:11
- lensk spravodaj a lensk znmky

19. jna 2020 - 16:31
- Prezdium SKJ schvlilo doasn vnimky k priznvaniu ampiontov

3. jna 2020 - 11:32
- Klubov farbiarske skky malch plemien

21. mja 2020 - 13:54
- Pokyny SPZ na organizovanie kynologickch akci

31. marca 2020 - 14:20
- Vzva SKJ - Pandmia COVID 19
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1