Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Za pani Margarethe Huber

Aktuality :: 20. mja 2019

 
Za pani Margarethe Huber

V minulch doch prila zo susednho Rakska smutn sprva. Po akej chorobe do kynologickho neba odila p. Margarethe Huber.
Pani Huber bola po cel svoj ivot vern chovu psov najm terirov. Vo svojej chovateskej stanici vom Lrchenbruch odchovvala po mnoho desaro predovetkm foxterirov. Ako prv do strednej Eurpy priviezla a zaala chova border terirov. Odchovala aj niekoko vrhov manchester terirov, labradorov a golden retrievrov. Jej odchovanci zskali mnoho nrodnch titulov, odchovala aj niekoko Eurpskych a svetovch vazov.
Mnoho rokov sme sa s ou stretvali na medzinrodnch, nrodnch a aj naich klubovch vstavch. Niekoko desaro pracovala ako poradca chovu najm v klube chovateov foxterirov a klube chovateov terirov.
Pani Huber sme poznali ako vynikajcu a rozhaden odbornku v chove.. Mala rada psov, ud, ale k uom, ktor mali nejak vedajie mysly vedela by neprjemn.
Posledn obdobie ivota sa venovala hlavne adopcim opustench psov z tulkov.

S pani Huber odchdza vzcny a vnimon lovek, skuton chovatesk osobnos, ktor chov psov dokzala povi na svoje celoivotn poslanie.

K nmu chovateskmu klubu mala vemi dobr vzah. Vaka svojej mimoriadnej rozhadenosti netrpela iadnymi predsudkami. Rada s nami spolupracovala a pomhala nm aj v asoch, kedy sa na ns in v zahrani pozerali cez prsty.

Vyjadrujeme primn sstras celej rodine.

Prosm vetkch, ktor ste ju poznali, aby ste jej venovali tich spomienku.

MVDr. Pavol Seman

alie lnky


1. jla 2020 - 23:08
- ZMENA PORADCU CHOVU - Americk staffordrsky terir

1. jla 2020 - 07:50
- Aktulny zoznam lenov klubu 2020

29. jna 2020 - 17:11
- lensk spravodaj a lensk znmky

19. jna 2020 - 16:31
- Prezdium SKJ schvlilo doasn vnimky k priznvaniu ampiontov

19. jna 2020 - 09:45
Kynologick arel Anika - Koice - pecilna vstava terirov 11.07.2020 Koice - PRAVA PROPOZCI, Zoznam kruhov.

3. jna 2020 - 11:32
- Klubov farbiarske skky malch plemien

21. mja 2020 - 13:54
- Pokyny SPZ na organizovanie kynologickch akci

31. marca 2020 - 14:20
- Vzva SKJ - Pandmia COVID 19

21. marca 2020 - 09:48
- Vzva pre chovateov organizovanch v SKCHTaF

16. marca 2020 - 11:27
Happy Dog - generlny sponzor SKCHTaF - Happy Dog poctiv krmivo pre psov - zavy pre naich lenov SKCHTaF
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2