Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 240 vyhovujcich lnkov.

Posledn rozlka s p. Margarete Huber

Aktuality :: 16. jna 2019

Posledn rozlka s estnm lenom nho chovateskho klubu, pani Margarete Huber bude 21.06.2019 o 15:00 v kaplnke Mestskho cintorna v Bruck an der Leitha.
  Diskusia(0) :: viac

Za pani Margarethe Huber

Aktuality :: 10. jna 2019

  viac

MSBLT, Tur Lka, CACIT, CACT, CCT, KV - Vaz Memorilu F. Semana 2019

Aktuality :: 31. mja 2019

MEDZINRODN SKڊKY TERIROV V BRLOHRENo tituly CACIT, CACT, CCT, KV 2019Vaz Memorilu F. Semana 2019PZ Tur Lka29.-30. jna 2019(uzvierka 14. jna 2019)
  Diskusia(0) :: viac

pecilna vstava terirov Koice 2019 - Terriers special show 2019, aktulne poty po 2. uzvierke

Aktuality :: 30. mja 2019

Koice, Kynologick arel Anika - Vbor SKCHTaF srdene pozva vetkch lenov na lensk schdzu, ktor sa uskuton po skonen VT v Koiciach da 05.07.2019


Program:
1. Sprva o innosti klubu za uplynul obdobie
2. erpanie finannch prostriedkov klubu
3. Pln innosti
4. Rzne
  Diskusia(0) :: viac

KFSMP, v spoluprci s OKO Levice, CACT, CCT, KV 2019

Aktuality :: 29. mja 2019

PR PZ Hubertus emberovce - FARBIARSKE SKڊKY MALCH PLEMIEN
pre plemen zastreen v SKCHTaF so zadvanm titulov Vaz
KFST,KV,CACT,CCT 13.07.2019
  Diskusia(0) :: viac
[1] [2] [3] [4] [5] [6] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2