Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 308 vyhovujcich lnkov.

Posdenie do chovu - bonitcia mj 2021

Aktuality :: 9. mja 2021

Vsledky bonitcie s v prlohe.
  Diskusia(0) :: viac

FARBIARSKE SKڊKY MALCH PLEMIEN JL 2021

Aktuality :: 3. mja 2021

PR PZ Hubertus emberovce 17.07.2021 8:00 - Farbiarske skky malch plemien. Plemen organizovan v SKCHTaF maj monos zskania titulu CACT, CCT a Klubov vaz.
  Diskusia(0) :: viac

Vyhodnotenie TOP terir exterier 2020

Aktuality :: 22. aprla 2021

  Diskusia(0) :: viac

Plemenn kniha 2020

Aktuality :: 22. aprla 2021

  Diskusia(0) :: viac

Vyhodnotenie TOP Terir AGILITY 2020

Aktuality :: 22. aprla 2021

  Diskusia(0) :: viac
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2