Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 323 vyhovujcich lnkov.

Zpisnica z konferencie SKCHTaF zo da 16.10.2021 v Nitre

Aktuality :: 31. oktbra 2021

  Diskusia(0) :: viac

Zpisnica z lenskej schdze zpadoslovenskej oblasti

Aktuality :: 10. oktbra 2021

Vinin 11.09.2021 -
  Diskusia(0) :: viac

!!! u jednho z astnkov schdze bola 14.09.2021 AG testom zisten pozitivita na COVID 19 !!

Aktuality :: 17. septembra 2021

lensk spdov schdza vo Vininom - Upozorujeme astnkov Spdovej lenskej schdze, ktor sa konala 11.09.2021 vo Vininom, e u jednho z astnkov schdze bola 14.09.2021 AG testom zisten pozitivita na COVID 19. Z uvedenho dvodu upozorujeme vetkch astnkov, aby sa vo vlastnom zujme dali vyetri na COVID 19.
  Diskusia(0) :: viac

lensk spdov schdza vo Vininom

Aktuality :: 5. septembra 2021

Pre usporiadanie lenskej spdovej schdze vo Vininom bud plati hygienick pravidl poda Covid Automat - okres Pezinok https://automat.gov.sk/pezinok?detail.
Povinn nosenie rka v interiri a na hromadnch podujatiach aj v exteriri.
  Diskusia(0) :: viac

lensk spdov schdza SKCHTaF

Aktuality :: 16. augusta 2021

portov hala ARNA vo Vininom - Srdene Vs pozvame na lensk spdov schdzu SKCHTaF, ktor sa uskuton da 11.09.2021 (sobota) o 10:00 hod. v priestoroch: portovej haly ARNA vo Vininom
  Diskusia(0) :: viac
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2