Novou poradkyňou chovu pre SBT bola Výborom SKCHTaF menovaná pani Michaela Bariaková. S plemenom je od roku 2010. Jej chovateľská stanica Ares Star Bull bola zaregistrovaná v roku 2014 a od rovnakého roku je členkou SKCHTaF. So svojimi SBT dosiahla úspechy nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Návrh na jej menovanie do funkcie poradcu chovu padol aj na členskej schôdzi v Banskej Bystrici 6.11.2022, ako jedno z mien, ktoré členovia klubu za SBT na členskej schôdzi Výboru klubu odporučili.

V záložke „Kontakty > Poradcovia chovu“ nájdete kontaktné údaje novej poradkyne chovu. Takisto bol zverejnený spracovaný zoznam chovných jedincov plemena SBT. 

Veríme, že plemenu sa pod hlavičkou SKCHTaF bude naďalej dariť a pani Bariakovú vítame v tíme poradcov chovu SKCHTaF.