Milí členovia SKCHTaF, 

na webových stránkach nám pribudla ďalšia novinka, ktorou je zoznam aktívnych chovateľov. Zoznamy nájdete pod jednotlivými plemenami v sekcii Menu > Chov > Plemená.

Zoznam chovateľov má prioritne pomáhať záujemcom o kúpu šteňaťa, preto sú v  zoznamoch uvedení len chovatelia, ktorí majú momentálne v majetku chovné suky a sú teda v chove aktívni. Zoznamy budú aktualizované automaticky viažúc sa na zoznamy chovných súk. Tzn., ak chovateľ, ktorý doteraz nemal chovnú suku, takú suku získa do svojho vlastníctva, bude automaticky doplnený aj v zozname chovateľov a naopak.

Kontaktné údaje k zverejneniu, odkaz na webové stránky, ako aj logo / banner svojho registrovaného názvu chovu, si môžte upraviť vo svojom účte v Privátnej zóne v sekcii Osobných údajov.