Výbor SKCHTaF srdečne blahoželá všetkým umiestneným a ďakuje za reprezentáciu klubu!