Vážení členovia SKCHTaF,

pripravili sme pre Vás registráciu na webovú stránku www.terriers.sk.

Registrácia všetkých účtov prebehne hromadne administrátorom stránky. Následne dostane každý užívateľ e-mail s výzvou na vytvorenie si vlastného hesla do svojho účtu.

Registrácia je sprístupnená slovenským členom SKCHTaF.

 

Po kliknutí na link pre vytvorenie si vlastného hesla, si ho môžete vytvoriť a využívať služby webovej stránky.

Registrovaní členovia majú prístup do privátnej zóny a môžu využívať KLUBMANAGER, ktorý im umožní pristupovať k správe svojich osobných údajov a správe svojich chovných jedincov. 

V prípade, že Vám neprišiel e-mail (prosíme, skontrolujte si aj priečinok SPAM), kontaktujte administrátora stránky e-mailom na admin@terriers.sk.

Klubmanager

Klubmanager umožňuje spravovať informácie prihláseným členom v databázach, ktoré spravuje SKCHTaF.

Zmyslom systému je vlastná editácia a udeľovanie súhlasu so sprístupnením / zverejnením osobných údajov a údajov o chovných jedincoch v majetku užívateľa (slovenského člena SKCHTaF), ktorý sa prihlásil do webovej stránky SKCHTaF. Po prihlásení vstúpi užívateľ do administratívneho prostredia svojho webového účtu, kde sa nachádza aj odkaz na Klubmanager. Ten je rozdelený do záložiek „Osobné údaje“ a „Chovné jedince“. 

Prihlásenie

Na prihlásenie využite „Login“, ktorý sa nachádza v ľavom hornom rohu webovej stránky, alebo na adrese https://terriers.sk/wp-admin

Následne sa Vám otvorí prihlasovací formulár, kde je potrebné zadať meno / členské číslo* a už vlastné heslo**. 

*Členské číslo nájdete v zozname členov SKCHTaF

**Pri štarte registrácie dostali všetci slovenskí členovia SKCHTaF informačný email s požiadavkou na vytvorenie si nového hesla.

Privátna zóna

Po prihlásení budete presmerovaný do „Privátnej zóny“.

Klubmanager

Po vstupe do „Klubmanagera“ budete presmerovaný do užívateľského prostredia.