Milí členovia SKCHTaF,

radi by sme Vám dali do povedomia možnosť prezentovať Vašu chovateľskú stanicu, úspešných jedincov alebo podnikateľskú činnosť v Ročenke SKCHTaF za obdobie rokov 2021 a 2022 za mimoriadne ceny. Tlačená forma Ročenky bude pre našich členov dostupná počas výstavného víkendu v Šamoríne. Ročenka bude zároveň slúžiť aj na propagáciu klubu doma aj v zahraničí. V Ročenke budú predstavené všetky plemená združené v našom klube.

Termín zasielania inzercie je 2.5.2023.

POŽADAVKY NA INZERCIU ROZMER STRANY:
– 170 mm (šírka)  x 235 mm (výška) + 5 mm SPAD
– PDF v tlačovej kvalite

KONTAKT:
magazin@terriers.sk

CENNÍK INZERCIE:
• poplatok za inzerciu v tlačenej Ročenke pre člena SKCHTaF: 30,- EUR inzerát/1 strana
• poplatok za inzerciu v tlačenej Ročenke pre nečlena SKCHTaF: 60,- EUR inzerát/1 strana
• poplatok za podnikateľskú inzerciu v tlačenej Ročenke: 100,- EUR inzerát/1 strana

ÚDAJE K PLATBE:
Názov účtu príjemcu: Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov (SKCHTaF)
Štefánikova 10
811 05 Bratislava
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IBAN: SK89 0900 0000 0000 1147 8157
SWIFT: GIBASKBX
Variabilný symbol: 22 
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko