Vážení členovia klubu,

v súvislosti s výstavným víkendom v Šamoríne Vám oznamujeme zmenu rozhodcu. Namiesto pani Minny Koltes Výbor SKCHTaF po starostlivom hľadaní zabezpečil adekvátnu náhradu v podobe svetoznámej rozhodkyne, chovateľky a vystavovateľky viacerých teriérskych plemien vrátane amerických staffordshírskych teriérov pani Malgorzaty Supronowicz. Pani Supronowicz dlhorocne pôsobí v Európe, ale niekoľko rokov pôsobila aj v USA.
Žial pani Minna Koltes sa začiatkom tohto týždňa z posudzovania z Vážnych dôvodov ospravedlnila.

R. Kanás, predseda SKCHTaF