KLUBOVÁ VÝSTAVA TERIÉROV / TERRIER CLUB SHOW 27.05.2023

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA TERIÉROV / TERRIER SPECIALTY 28.05.2023

ŠAMORÍN X-BIONIC SPHERE RESORT, Dubová 2254/33, 931 01 Šamorín-Čilistov

www.x-bionicsphere.com

 

VSTUPNÉ LISTY: nájdete vo svojom menu na www.onlinedogshows.sk.

ENTRY CONFIRMATIONSthe entry confirmation can be found in menu on www.onlinedogshows.sk.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Súčasťou vstupného listu sú aj katalógové čísla Vašich prihlásených psov, kt. nájdete na ďalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu. Nebudú sa vydávať na výstave! S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné súťaže.

NEPLATÍ, ak sa preukážete vstupným listom či číslami v mobilnej aplikácii, platné sú iba v tlačenej forme!

PROGRAM:

Príjem psov/Admission of dogs: od 08:00 hod.

Posudzovanie v kruhoch/Judging in the rings:  10:00 – 14:30 hod. (STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 09:00 – 14:30 hod.)

Záverečné súťaže/Final competitions: 14:30 

 

 

VSTUP NA VÝSTAVU PRE VYSTAVOVATEĽOV: brána B7