SKCHTaF Vás srdečne pozýva na 1. Špeciálnu výstavu teriérov konanú v Poprade 1.10.2022.

PRIHLASOVANIE cez www.onlinedogshows.sk