V dňoch 19.-21.8.2022 sa v obci Cigeľ pri Prievidzi  konali Výcvikové dni s teriérom, ktoré boli v nedeľu ukončené skúškou odvahy na diviaka (oplotok). 
Výcvikový víkend začal v piatok podvečer. Všetci účastníci sa ubytovali v turistickej ubytovni v krásnom horskom prostredí Púšť. Po ubytovaní sme sa všetci stretli a naplánovali výcvikovú sobotu. Každý, kto mal záujem, sa mohol zúčastniť na stopách, brlohu a oplotku.
V sobotu ráno po raňajkách sme sa vybrali do neďalekého revíru na stopy, ktoré pripravil výcvikár. Po vypracovaní stôp sme sa premiestnili na brloh a každý si ho vyskúšal. Po ukončení týchto disciplín sme si dali výborný obed v neďalekej reštaurácii Koliba Pacho. Poobede sme sa všetci premiestnili na oplotok. Večer po tréningu sme si spravili spoločné posedenie s večerou, kde sme zhodnotili celý priebeh dňa. Počas dňa nám aj trošku zapršalo, no nijako nás to neodradilo od plánov a k spokojnosti všetkých sme stihli, čo sme chceli. 
V nedeľu 21.08.2022 sme sa stretli na spomínaných skúškach odvahy na diviaka. Tento oplotok je naozaj úžasný, čo sa týka rozlohy, členitosti terénu, aj diviakmi. Na skúšky sa nám prihlásilo 21 psov, z čoho dvaja nenastúpili. Delegovanými rozhodcami boli Štefan Mikula st. a Štefan Mikula ml. Ako výcvikár som bol milo prekvapený výkonmi našich teriérov. To, čo predviedlo pár jedincov bolo neskutočné. Musím skonštatovať, že kvalita niektorých jedincov je naozaj vynikajúca. 
Touto cestou by som rád poďakoval pánom rozhodcom, ľuďom ktorí nám pomáhali, aj OKO SPZ Prievidza, ktorá nám poskytla oplotok a v neposlednom rade rekreačnému stredisku Púšť.
 
Výcvikár SKCHTaF
Oliver Poór