Dňa 18.8. – 19.8.2023 sa budú konať Dni s teriérom. Z dôvodu výskytu AMO bol však oplôtok zrušený. Aj napriek tomu sa Dni s teriérom pre veľký záujem uskutočnia, no bude sa trénovať len nora.

Záujemcovia sa môžu hlásiť u výcvikára na tel.č. 0905 317 544, aby bolo možné rezervovať ubytovacie miesta. Ubytovanie bude tak, ako minulý rok, v Rekreačnom stredisku Púšť. Stravovanie je individuálne. V stredisku je reštaurácia.

PROGRAM:

18.8.2023
– 17h-18h Zraz v Rekreačnom stredisku Púšť
– 19h-20h Prednáška o všetkých skúškach pre teriérov
– Posedenie a voľná zábava

19.8.2023
– Raňajky
– Presun na brloh
– Tréning
– Spoločný obed
– Ukončenie

Oliver Poór

Hlavný výcvikár SKCHTaF