Dňa 18.8. – 19.8.2023 sa konali Dni s teriérom. Táto akcia sa konala v krásnom prostredí  rekreačného strediska Púšť v okrese Prievidza. Na Dni s teriérom sa zúčastnilo 10 psov.

Program tejto akcie bol nasledovný: 18.8. v podvečerných hodinách sme sa stretli v rekreačnom stredisku Púšť, kde sme sa ubytovali. Po ubytovaní sme sa spolu navečerali v reštaurácii. Po večeri nasledovala prednáška o všetkých pracovných skúškach, ktoré teriér môže absolvovať.

Na druhý deň 19.8. o 9.00h sme sa premiestnili na brloh neďaleko od rekreačného strediska, kde sme si spravili tréning. Po tréningu sme sa stretli na spoločnom obede a zhodnotili sme si prácu našich psov s radami ako ďalej s výcvikom. 

Na záver by som rád poďakoval Rekreačnému stredisku Púšť, že nám opäť umožnila zorganizovať túto akciu v ich areali.

Oliver Poór 

Hlavný výcvikár SKCHTaF