Milí členovia,
 
v súčasných dňoch sú na webovú stránku klubu postupne nahrávané zoznamy chovných súk a psov plemien, ktoré klub združuje. 
Napriek tomu, že je čerpané z aktuálnych dát SPZ, ktoré príslušní poradcovia chovu skontrolovali, prosíme majiteľov chovných jedincov o kontrolu pravosti údajov a hlásenie prípadných nezrovnalostí príslušnému poradcovi chovu.
Na začiatok bude pri každom psovi uvádzané len meno, priezvisko a miesto bydliska majiteľa (len mesto / obec). Po spustení privátnej zóny, sa budú môcť samotní majitelia chovných jedincov rozhodnúť o tom, či zverejnia aj svoje kontaktné údaje ako telefónne číslo, či mailovú adresu. 
Ďalej bude možné doplniť si ku svojim psom výsledky výstav, skúšok, zdravotné vyšetrenia, či nahrať fotografie psa.
Na stránke klubu budú zverejnené len chovné jedince v majetku členov SKCHTaF v zmysle podmienok chovnej spôsobilosti.
 
Výbor SKCHTaF