Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Kontakty

Info :: 5. novembra 2014

 
Kontakty vboru SKCHTaF

Predseda: Kans Rbert, e-mail: flanaganskyes@gmail.com tel.: 0903 851 569 , Hornodvorsk 2, 900 25 Chorvtsky Grob

Podpredseda: Urgoov Erika, e-mail: erika.urgosova@gmail.com tel.: 0915 866 864 Trsten na Ostrove 93, 930 04

lenovia vboru:
len vboru: Brtkov Miroslava, e-mail: mbrtkova@gmail.com , tel.: 0905 589 701 Kvetn 1229, 930 41 Hviezdoslavov
len vboru: Timanik Jn, e-mail: j.timanik@gmail.com , tel.: 0905 916 964 Zmock 1971/145, 064 01 Star ubova
len vboru: Javorka Kitty, e-mail: the.british.noblesse@gmail.com , tel.: 0902 154 791 Konkolyho 22, 947 01 Hurbanovo

Matrikr + ekonm: Rynkov Kinga, e-mail: kingarysankova@hotmail.comtel.: 0903 449 169 Krajn 2, 900 31 Stupava

Tajomnk: Sedlkov Zuzana, e-mail: zuzana.urgosova@gmail.com tel.: 0905 501 847 Krtka 6, 900 28 Zlesie

Hlavn poradca chovu: Kansov Martina, e-mail: westie@sunshine-celebration.sk tel.: 0903 202 995 , Hornodvorsk 2, 900 25 Chorvtsky Grob

Kontroln a revzna komisia:
Predseda: Hrtnkov Elena, e-mail: ehrtankova@gmail.com tel.: 0903 520 796 Pod Urpnom 10, 974 01 Bansk Bystrica
len komisie: Rua Juraj, e-mail: speedlight47@gmail.com tel.: 0903 674 236
len komisie: Nemesszeghy Petra, e-mail: pnemesszeghy@gmail.com tel.: 0903 201 776

Vcvikr: Por Oliver, e-mail: oliver.golem@gmail.com tel.: 0905 317 544 Star cesta 163/38, 97211 Lazany

PORADCOVIA CHOVU SKCHTaF

Americk stafordrsky terir Urgoov Erika, e-mail: erika.urgosova@gmail.com tel.: 0915 866 864 , Trsten na Ostrove 93, 930 04

Stafordrsky bullterir Timanik Jn, e-mail: j.timanik@gmail.com tel.: 0905 916 964 Zmock 1971/145, 064 01 Star ubova

Foxterir hrubosrst a hladkosrst: Kubaa Jaroslav st., e-mail: ing.kubala@gmail.com tel.: 0903 413 444 , Tulsk 33, 974 01 Bansk Bystrica

Border terir Ostroansk Lucia, e-mail: luciaostrozanska@centrum.sk tel.: 0907 173 511 Zhradncka 807 /20, 92521 Sldkoviovo

rske plemen terirov (rsky terir, rsky soft coated wheaten terir, Kerry blue terir)
Kotrhov Zuzana, e-mail: zkotrhova@gmail.com tel.: 0903 808 200 Legionrska 83, 911 04 Trenn

Welsh terier PharmDr. Petra NEMESSZEGHY, Morovno 19, 972 31 Handlov, tel.: +421 903 201 776, e-mail: pnemesszeghy@gmail.com

Yorkrsky terrier Dadov Bianka, e-mail: dadovabianka@gmail.com tel.: 0911 075 117 Priama 3/5, 971 01 Prievidza

Jack Russel terir Pravotiakov Zuzana, e-mail: zuzana.pravotiakova@gmail.com tel.: 0902 592 321 , Benkova Pot 678, 930 36 Horn Pot

Ostatn vysokonoh teriry + neuznan plemen terirov Hozov Pavla, e-mail: pavlah@centrum.sk , tel.: 0903 545 115 Priehon 114/41, 972 05 Sebedraie

Ostatn nzkonoh teriry + ostatn Toy teriry Kansov Martina, e-mail: westie@sunshine-celebration.sk tel.: 0903 202 995 , Hornodvorsk 2, 900 25 Chorvtsky Grob

Chovatesk rada Predseda: Kansov Martina, e-mail: westie@sunshine-celebration.sk tel.: 0903 202 995 , Hornodvorsk 2, 900 25 Chorvtsky Grob
len rady: Urgoov Erika, e-mail: erika.urgosova@gmail.com,tel.: 0915 866 864 Trsten na Ostrove 93, 930 04
len rady: Kubaa Jaroslav st., e-mail: ing.kubala@gmail.com tel.: 0903 413 444 Tulsk 33, 974 01 Bansk Bystrica
len rady: Pravotiakov Zuzana, e-mail: zuzana.pravotiakova@gmail.com tel.: 0902 592 321 Benkova Pot 678, 930 36 Horn Pot
len rady: Nemesszeghy Petra, e-mail: pnemesszeghy@gmail.com tel.: 0903 201 776 Morovno 19, 972 31 Handlov

Disciplinrna komisia predseda: Kotrhov Zuzana, e-mail: zkotrhova@gmail.com tel.: 0903 808 200 , Legionrska 83, 911 04 Trenn
len komisie: Marianiov Jana, e-mail: jana.marianicova@gmail.com , tel.: 0903 558 536
len komisie: Gromov Vladimra, e-mail: vladka.gromova@gmail.com , tel.: 0903 441 599

Sekcia Poovn vkon Predseda: Por Oliver, e-mail: oliver.golem@gmail.com , tel.: 0905 317 544 , Star cesta 163/38, 97211 Lazany
len sekcie: Lackovi Rbert, e-mail: lackovicrobert1407@gmail.com , tel.: 0904 175 693
len sekcie: Javorka Kitty. e-mail: the.british.noblesse@gmail.com , tel.: 0902 154 791

portov sekcia Predseda: Rua Juraj, e-mail: speedlight47@gmail.com tel.: 0903 674 236 alovsk 2, 821 05 Bratislava
len sekcie: Ruov Denisa, e-mail: Denisa.R.e@seznam.cz tel.: +420 776 633 091
len sekcie: Gromov Vladimra, e-mail: vladka.gromova@gmail.com tel.: 0903 441 599

Sekcia Terire typu bull: Timanik Jn, e-mail: j.timanik@gmail.com tel.: 0905 916 964 Zmock 1971/145, 064 01 Star ubova
len sekcie: Brtkov Miroslava, e-mail: mbrtkova@gmail.com , tel.: 0905 589 701
len sekcie: Sedlkov Zuzana, e-mail: zuzana.urgosova@gmail.com , tel.: 0905 501 847

Sekcia Yorkrsky terir: Dadov Bianka, e-mail: dadovabianka@gmail.com , tel.: 0911 075 117Priama 3/5, 971 01 Prievidza
len sekcie: Pirkov Natlia, e-mail: npirkova@gmail.com , tel.: 0907 149 243
len sekcie: Hilmerov Babianne, e-mail: hilmerovamaria@gmail.com , tel.: 0903 405 158

TOP terir (exterir): Pirkov Natlia, e-mail: npirkova@gmail.com , tel.: 0907 149 243 Bratislavsk 49, 841 06 Bratislava - Zhorsk Bystrica

Sprvca Web strnky, Klubov spravodaje a roenky:[/b Brtkov Miroslava e-mail: mbrtkova@gmail.com , tel.: 0905 589 701 Kvetn 1229, 930 41 Hviezdoslavov
Dokumenty na stiahnutie

Kontakty_SKCHTaF_.pdf
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2