ČLENSKÁ SCHÔDZA SKCHTaF BANSKÁ BYSTRICA 6.11.2022
 
Členská schôdza SKCHTaF 2022 je za nami. Konala sa uplynulú nedeľu v Banskej Bystrici a zúčastnilo sa jej takmer 70 členov Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov. Všetkým Vám ďakujeme za účasť! Odprezentovalo a diskutovalo sa veľa tém:
• od činnosti a aktivít klubu za posledný rok,
• cez ekonomické zdravie klubu, kedy klub zdvojnásobil svoje disponibilné prostriedky potrebné pre ďalší posun klubu a projekty,
• plánoch na rok 2023,
• zazneli informácie z kontrolných a disciplinárnych orgánov klubu,
• veľa sa diskutovalo o chove a chovných podmienkach, kde bol výbor členskou schôdzou zaviazaný v nasledujúcom roku doplniť do podmienok pre uchovnenie DNA profil každého novouchovňovaného jedinca,
• časť schôdze patrila bull plemenám teriérov, ktorým klub poskytuje značný priestor pre rozvoj týchto plemien a z diskusie nevzišlo nič, čo by bull plemenám malo v spoločnom klube chýbať, okrem lepšieho využívania súčasných možností v plnej miere,
• chovatelia a majitelia SBT prítomní na schôdzi dostali priestor na poskytnutie vlastných návrhov v prospech plemena a návrhov na obsadenie funkcie poradcu chovu a aj táto časť schôdze ukázala, že realizácia myšlienok je častokrát determinovaná ochotou priložiť „ruku k dielu“ a limitovaná schopnosťami prejsť od myšlienky k výsledku.
Schválenie všetkých Výborom klubu predložených návrhov výraznou vačšinou prítomných riadnych členov SKCHTaF zakladá silný mandát pre posun klubu a prácu Výboru klubu v nasledujúcom období.