Milí členovia SKCHTaF,

máme za sebou členskú schôdzu, ktorá sa v nedeľu 3.12.2023 konala v Nitre. Dovoľte mi poďakovať väčšine prítomných členov klubu za konštruktívny prístup. Priebeh schôdze potvrdil, že v klube máme 30 plemien a predovšetkým záujem členov SKCHTaF ich rozvíjať a naopak nepotvrdil nanaplnenú, skôr osobnú ambíciu a z nej prameniacu snahu malej skupiny ľudí veci blokovať. Okrem tradičných vecí ako informácie komisií, informácie o činnosti klubu za uplynulé obdobie, prehľadu ekonomiky, atď… si účastníci členskej schôdze mohli odniesť pripravované novinky v oblasti chovu a zdravia a prezentáciu ku platforme Klubmanager. Venovali sme sa aj participácii klubu v medzinárodných štruktúrach a našim ambíciám na organizovaní medzinárodných eventov. Všetky tieto aktivity majú napomôcť zviditeľniť nielen klub, ale predovšetkým našich chovateľov a úspešné slovenské jedince. Časť členskej schôdze bola venovaná Stanovám klubu. Aj členská základňa svojou väčšinou podporila Výbor SKCHTaF v názore, že tento bod nemal byť, vzhľadom na známe informácie, na tejto členskej schôdzi prejednávaný. Členská schôdza zároveň potvrdila zástupkyňu plemena SBT p. Michaelu Bariakovú za členku Výboru SKCHTaF. V priebehu členskej schôdze sme zaviedli novú tradíciu oceniť členov klubu, ktorí sa v danom roku pričinili o chod a napredovanie klubu. Schôdza po svojom oficiálnom ukončení pokračovala až do večerných hodín neformálnymi rozhovormi. Obsah prezentácie si môžete pozrieť v prílohe.
Výbor SKCHTaF ďakuje za vyjadrenú podporu! Dáva nám to energiu do ďalšej práce posúvať klub vpred. Napriek výraznému posunu a zmenám v uplynulých dvoch rokoch je stále na čom pracovať.
Róbert Kanás
predseda SKCHTaF