SVETOVÁ ŠPECIÁLNA VÝSTAVA TERIÉROV – InTerra – v roku 2025 bude na Slovensku! 😊

Dnes na Generálnom zasadnutí medzinárodnej asociácie teriérov InTerra v Bruseli bol SKCHTaF potvrdený za riadneho člena asociácie.

Zároveň sme sa uchádzali o možnosť zorganizovať Svetovú špeciálnu výstavu teriérov v roku 2025 a kandidatúru sme úspešne obhájili, Svetová špeciálna výstava teriérov 2025 bude na Slovensku!