Milí členovia SKCHTaF, 
 
blíži sa koniec roka a s ním aj termín pre zaplatenie členského príspevku na rok 2024, preto si Vám dovoľujeme pripomenúť jeho úhradu do 31.12.2023.
Uhradením členského príspevku po tomto termíne bude nutné znovu zaplatiť aj zápisný poplatok vo výške 20Eur.
 
Pripomíname tiež, že sa zjednotil členský príspevok za kolektívneho a riadneho člena SPZ a to na 15Eur. Rozdiel medzi doterajším (13Eur) a novým (15Eur) príspevkom, bude v plnej výške použitý na akcie organizované poľovnou sekciou.
 
Príspevok pre zahraničného člena je 20Eur.
 
Údaje potrebné k platbe členského príspevku:
 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK89 0900 0000 0000 1147 8157
Kód banky: GIBASKBX
Názov účtu: SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV TERIÉROV A FOXTERIÉROV
Variabilný symbol: 2024
Poznámka: členské 2024, meno a priezvisko člena
Suma: 15Eur / zahraničný člen 20Eur
 
V prípade, že uhrádzate členský príspevok cez priložený QR kód, nezabudnite doplniť poznámku, variabilný symbol a v prípade zahraničného člena aj výšku príspevku. 
 
Ďakujeme.