Milí členovia SKCHTaF,

blíži sa termín vydania druhého čísla nášho Magazínu Teriér.
Aj v tomto čísle máte možnosť prezentovať sa a využiť inzerciu.

Poplatok za inzerciu pre člena SKCHTaF: 10€/strana.
Poplatok za inzerciu pre nečlena SKCHTaF: 30€/strana.
Poplatok za podnikateľskú inzerciu: 50€/strana.

Uzávierka inzerátov: 16.12.2022

Kontakt: predseda@terriers.sk