Milí členovia SKCHTaF,

v uplynulých dňoch bol aktualizovaný zoznam členov SKCHTaF pre rok 2024.

Radi by sme Vás preto poprosili, aby ste si vo vlastnom záujme skontrolovali svoje členstvo a pravosť údajov v aktuálnom zozname členov klubu. V prípade, že ste narazili na nezrovnalosť alebo ste sa v zozname členov nenašli a svoj členský príspevok ste zaplatili do 31.12.2023, kontaktujte matrikárku klubu pani Ryšánková. 

Ak ste členský príspevok zaplatili po termíne a teda už v roku 2024, je nutné doposlať vyplnenú prihlášku do klubu spolu so zapísaným poplatkom. V opačnom prípade nebude Vaše členstvo akceptované. 

Ďakujeme.