Milí terierkári,

veríme, že ste už zachytili zmenu pri uchovňovaní a tou je odoberanie vzoriek DNA klubom od novo uchovňovaných jedincov na vykonanie DNA profilu ISAG 2020. Odoberať sa budú na výstavách bukálne stery, nie krv. Odber vzorky na výstavách v Šamoríne budú realizovať pracovníci Laboklin.

Odber DNA vzorky sa týka všetkých jedincov, ktorí budú absolvovať kontrolu chrupu.

Na „uchovňovanie“ t.j. kontrolu chrupu a odber DNA vzorky je potrebné sa vopred prihlásiť cez on-line systém www.onlinedogshows.sk, ktorý používate aj na prihlásenie na výstavu.

Vykonanie DNA profilu ISAG 2020 je spoplatnené v zmysle ekonomickej smernice (aktuálne 55,- EUR). Kontrola chrupu je pre členov klubu bezplatná, pre nečlenov spoplatnená v zmysle ekonomickej smernice (aktuálne 40,- EUR).

Samozrejme sa na kontrolu chrupu a odber DNA vzorky hlásite len na deň, ktorý ho absolvujete, t.j. konkrétny jedinec len na 1 deň.

Priamo na mieste ako zvyčajne budeme potvrdzovať splnenie podmienok chovnej spôsobilosti po ich splnení vrátane kontroly chrupu a odobratí DNA vzorky na DNA profil.

Výsledok odberu vzorky DNA, t.j. DNA profil ISAG 2020 bude z Laboklinu zaslaný súčasne klubu aj majiteľovi daného jedinca. Ak odobratá vzorka DNA bude na to postačovať, môže si majiteľ daného jedinca už individuálne (v prípade ak je členom klubu vo zvýhodnených cenách) doobjednať ďalšie genetické vyšetrenia podľa svojho želania, ktoré už budú zasielané Laboklinom len priamo majiteľovi daného jedinca, ktorý je výhradným majiteľom vzorky. Pre odstránenie všetkých pochybností, klub bude mať nárok výhradne na DNA profil daného jedinca a nedisponuje právom doobjednávať akékoľvek ďalšie vyšetrenia z odobratej vzorky.

V prípade ak máte akékoľvek otázky, ktoré sme Vám nezodpovedali vyššie, prosím kontaktujte hlavného poradcu chovu na hpch@terriers.sk.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

– najbližšia kontrola chrupu vrátane odberu vzorky DNA prebehne v Šamoríne (X-Bionic Sphere) počas KVT a ŠVT v dňoch 20.–21.4.2024 v čase od 11:00 do 14.30 hod., na mieste na to určenom v blízkosti výstavnej kancelárie

– na kontrolu chrupu a odber DNA je potrebné sa vopred prihlásiť cez www.onlinedogshows.sk

– pokiaľ ste členom SKCHTaF, je potrebné pri prihlasovaní zaškrtnúť príslušné okienko, že ste členom klubu

uzávierka registrácie na kontrolu chrupu a DNA: 15.4.2024

– pre identifikáciu príslušných poplatkov, je potrebné pri prevode zadať variabilný symbol platby – číselný kód, ktorý vygeneruje prihlasovací systém po prihlásení sa na výstavu a obdržíte ho e-mailom

– príslušné poplatky je nutné uhradiť najneskôr do 24 hodín po prihlásení na účet SKCHTaF, inak môže byť registrácia na kontrolu chrupu a odber DNA vymazaná a nebudete ju môcť absolvovať

– v prípade storna registrácie z akéhokoľvek dôvodu je storno poplatok 10,- EUR

– pár dní pred akciou obdržíte e-mailom dokument, ktorý bude potrebné vyplniť a priniesť so sebou na odber vzorky DNA

– registrácia na kontrolu chrupu a odber vzorky DNA nenahrádza povinnosť absolvovať klubom usporiadanú klubovú alebo špeciálnu výstavu vo veku min. 9 mesiacov s ocenením VÝBORNÝ alebo VEĽMI DOBRÝ

– podmienkou absolvovania kontroly chrupu a odobratia DNA vzorky je absolvovanie klubom usporiadanej klubovej alebo špeciálnej výstavy vo veku min. 9 mesiacov s ocenením VÝBORNÝ alebo VEĽMI DOBRÝ, rovnako ako to bolo doteraz

– na kontrolu chrupu je potrebné si doniesť originál rodokmeňa a originál posudku klubom usporiadanej klubovej alebo špeciálnej výstavy vo veku min. 9 mesiacov s ocenením VÝBORNÝ alebo VEĽMI DOBRÝ

– pečiatka „Splnil/a podmienky chovnej spôsobilosti“ je predpokladom na potvrdenie chovnosti plemennou knihou SPZ, pes a suka sa stávajú chovnými až potvrdením Plemennou knihou SPZ do originálu rodokmeňa pečiatkou „chovný pes“ alebo „chovná suka“