KLUBOVÁ A ŠPECIÁLNA VÝSTAVA TERIÉROV – ŠAMORÍN – 20.-21.4.2024

Tretia uzávierka: 8.4.2024

Výstavné poplatky musia byť uhradené najneskôr 8.4.2024 a na účte usporiadateľa do 10.4.2024

Propozície

Prihlásenie