KLUBOVÁ VÝSTAVA TERIÉROV / TERRIER CLUB SHOW 20.04.2024

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA TERIÉROV / TERRIER SPECIALTY 21.04.2024

ŠAMORÍN X-BIONIC SPHERE RESORT, Dubová 2254/33, 931 01 Šamorín-Čilistov

www.x-bionicsphere.com

VSTUP NA VÝSTAVU PRE VYSTAVOVATEĽOV: brána B7 (GPS: 48.020539,17.298414)

VÝSTAVY SA KONAJÚ VONKU.

VSTUPNÉ LISTY: nájdete vo svojom menu na www.onlinedogshows.sk.

ENTRY CONFIRMATIONSthe entry confirmation can be found in menu on www.onlinedogshows.sk.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Súčasťou vstupného listu sú aj katalógové čísla Vašich prihlásených psov, kt. nájdete na ďalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu. Nebudú sa vydávať na výstave! S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné súťaže.

NEPLATÍ, ak sa preukážete vstupným listom alebo číslami v mobilnej aplikácii, platné sú iba v tlačenej forme!

PARKOVNÉ a VSTUPNÉ sa NEPLATÍ.

PROGRAM:

Príjem psov/Admission of dogs: od 08:00 hod.

Posudzovanie v kruhoch/Judging in the rings: 10:00 – 14:30 hod. (STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 09:00 – 14:30 hod.)

Záverečné súťaže/Final competitions: 14:30 

Aj v tomto roku pokračujeme už tradičným spoločným bufetovým stolom, veríme, že sa, rovnako ako na predchádzajúcich výstavách, zapojíte a podelíte sa s ostatnými o niečo dobré pod zub.

Tešíme sa na Vás v Šamoríne!

Organizačný tím a Výbor SKCHTaF.