Milí terierkári,

v prípade, ak ste sa prihlásili na uchovňovanie (kontrolu chrupu + odber DNA vzorky) počas Klubovej, alebo Špeciálnej výstavy SKCHTaF v Šamoríne 20.-21.4.2024, týkajú sa Vás nasledovné riadky.

V prípade, ak získa  jedinec, ktorého chcete uchovniť na KVT, alebo ŠVT organizovanej SKCHTaF známku „výborná“, alebo „veľmi dobrá“, môže absolvovať kontrolu chrupu a následne odber vzorky DNA na vykonanie DNA profilu ISAG 2020.

Nezabudnite si priniesť originál preukazu o pôvode, posudok z výstavy, prípadne ak to podmienky chovnej spôsobilosti u Vašeho plemena určujú aj doklad o skúške, prípadne RTG DKB (RTG HD).

Vzorka DNA sa bude odoberať bukálnymi stermi. Odber vzorky DNA na výstavách v Šamoríne budú realizovať pracovníci Laboklin. Prosím preštudujte si priložené dôležité pokyny Laboklinu, ktoré je potrebné dodržať 1-2 hodiny pred odberom vzorky.

Priložená je takisto klubová žiadanka na vykonanie DNA profilu. Žiadanku si prosím vytlačte a čitateľne vyplňte a prineste so sebou už vypísanú. V žiadanke vypisujete kompletné údaje o majiteľovi psa na 1. strane spolu s Vaším podpisom a údaje o Vašom psovi/Vašich psoch na 2. strane žiadanky. Druh a popis vzorky v žiadanke nevypisujete.

Za údaje vypísané v žiadanke nesie zodpovednosť majiteľ psa, prosíme o dôkladnú kontrolu, aby sa predišlo chybám, údaje sa zobrazia vo výsledku.

Uchovňovanie bude prebiehať 20. aj 21.4.2024 v Šamoríne medzi 11.00 – 15.00 h v blízkosti výstavnej kancelárie.

Výsledok odberu vzorky DNA, t.j. DNA profil ISAG 2020 bude z Laboklinu zaslaný súčasne klubu aj majiteľovi daného jedinca. Ak odobratá vzorka DNA bude na to postačovať, môže si majiteľ daného jedinca už individuálne (v prípade ak je členom klubu vo zvýhodnených cenách) doobjednať ďalšie genetické vyšetrenia podľa svojho želania, ktoré už budú zasielané Laboklinom len priamo majiteľovi daného jedinca, ktorý je výhradným majiteľom vzorky. Pre odstránenie všetkých pochybností, klub bude mať nárok výhradne na DNA profil daného jedinca a nedisponuje právom doobjednávať akékoľvek ďalšie vyšetrenia z odobratej vzorky. Klub je oprávnený DNA profil použiť len na test paternity v prípade potreby.

V prípade ak máte akékoľvek otázky, ktoré sme Vám nezodpovedali vyššie, prosím kontaktujte hlavného poradcu chovu na hpch@terriers.sk.