Milí členovia SKCHTaF,

 

po prihlásení sa do privátnej zóny na www.terriers.sk, nájdete žiadanku Laboklinu na genetické vyšetrenia iné ako DNA profil, ktoré si môžete dať vyhotoviť ideálne z krvi Vašich teriérov u Vášho veterinárneho lekára. Pri použití tejto klubovej žiadanky nemusíte osobitne preukazovať Laboklinu členstvo v klube a vyšetrenia Vám budú automaticky účtované v zľavnených cenách pre členov SKCHTaF. Veríme, že Vám to zjednoduší proces žiadosti o požadované zdravotné vyšetrenia v Labokline.

Odporúčané vyšetrenia pre jednotlivé plemená teriérov združené v SKCHTaF nájdete v sekcii Zdravie – Odporúčané vyšetrenia teriérov.

Číslo vyšetrenia, alebo názov testu nájdete v katalógu Laboklinu na sk.laboklin.info/katalog-a-ziadanka/ (pre uplatnenie zľavy pre členov SKCHTaF, používajte našu klubovú žiadanku).

Na stránke www.laboklin.sk v sekcii Genetika máte možnosť prihlásiť sa na odber „Genetic Newsletter“, prostredníctvom ktorého budete dostávať pravidelné informácie o novinkách v genetickom testovaní zvierat.