VÝSTAVISKO AGROKOMPLEX – HALA M4 / AGROKOMPLEX SHOW GROUNDS – HALL M4

VSTUPNÉ LISTY: nájdete vo svojom menu na www.onlinedogshows.sk.

ENTRY CONFIRMATIONSThe entry confirmation can be found in menu on www.onlinedogshows.sk.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Súčasťou vstupného listu sú aj katalógové čísla Vašich prihlásených psov, kt. nájdete na ďalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu. Nebudú sa vydávať na výstave! S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné súťaže.

NEPLATÍ, ak sa preukážete vstupným listom či číslami v mobilnej aplikácii, platné sú iba v tlačenej forme!

PROGRAM:

Príjem psov: od 13:00 hod.

Posudzovanie v kruhoch:  15:00 – 18:30 hod.

Záverečné súťaže: 19:00 v hale M5

MINIKATALÓG

VSTUP NA VÝSTAVISKO:

Vstup na výstavisko z Výstavnej ulice – brána B1

Vstup autom na výstavisko: 6,- EUR za osobné auto/deň, VAN: 12,- EUR /deň

Vážení vystavovatelia,

prosíme vás, pre zjednodušenie a urýchlenie vjazdu do areálu výstaviska v deň výstavy si pripravte presnú sumu za vjazd autom, PET PAS pre veterinárnu kontrolu a Vstupný list (vstup platí pre 1 osobu na každého prihláseného psa). Striktne dodržujte vjazd bránou B1 z Výstavnej ulice a preukážte sa vstupným listom. Iba vytlačený vstupný list platí pre vstup jednej osoby na každého prihláseného psa!