Pozývame Vás na Členskú schôdzu Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov, ktorá sa uskutoční dňa 6.11.2022 o 10:00 h (účasť je potrebné potvrdiť) v Banskej Bystrici – Hotel Dixon Resort, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, www.dixonresort.sk, GPS: N48°7356509 E19°1249413. Pozvánku s programom a návratkou nájdete v prílohe.