Milí psičkári,

máme za sebou úspešne zvládnutú ŠVT v Poprade. Veľmi ma teší, že aj drsné horské podnebie nám vyšlo v ústrety a my sme si mohli v „suchu“ užívať výstavu a vystavovanie.
Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým prihláseným účastníkom za bohatú účasť, rozhodcom za korektné posudzovanie, vedeniu letiska Poprad – Tatry za možnosť usporiadať výstavu v ich priestoroch, za ich ústretovosť a technickú pomoc.
Zvlášť by som chcel poďakovať všetkým , ktorí sa pričinili o prípravu, o chutné pokrmy v našom stánku a úspešný priebeh celej výstavy. 

Ján Timanik, riaditeľ výstavy