AIREDALE TERIÉR

 

 

PÔVOD: Veľká Británia.

 

DÁTUM PUBLIKOVANIA PLATNÉHO ŠTANDARDU: 27.07.2021.

 

POUŽITIE: Teriér.

 

KLASIFIKÁCIA FCI: Skupina 3 teriéry.

                                  Sekcia 1 veľkí a stredne veľkí teriéry.

                                  Nepovinná skúška.                                      

 

KRÁTKY PREHĽAD HISTÓRIE: Airedale teriér je pôvodom z Veľkej Británie, z oblasti grófstva Yorkshire. Hovorí sa, že plemeno dostalo meno podľa Airedale výstavy (Airedale Show). Na tejto výstave bolo vystavených veľa „Waterside teriérov“ z údolia riek Wharfe, Calder a Aire, ktorí tvorili veľkú časť prihlásených. Je najväčší zo všetkých plemien teriérov, má všetky charakteristiky tejto skupiny psov, je tiež známy ako kráľ teriérov.

Airedale teriér má mimoriadne pachové schopnosti, bol využívaný v Afrike, Indii a Kanade za účelom stopovania. Pomáhal Červenému krížu v časoch vojny, ako aj v službe pre políciu a ozbrojené sily v Británii, aj v Rusku.

 

CELKOVÝ VZHĽAD: Najväčší z teriérov, svalnatý, aktívny, pomerne statný pes, bez náznakov nohatosti alebo neprimeranej dĺžky tela.

 

SPRÁVANIE A POVAHA: Bystrého výrazu, rýchlych pohybov, v strehu na špičkách prstov v očakávaní akéhokoľvek pohybu. Charakter sa prejavuje a ukazuje výrazom očí, nesením uší a vzpriamene neseným chvostom. Otvorený a sebaistý, priateľský, odvážny a inteligentný. Vždy ostražitý, nie agresívny, ale nebojácny.

 

HLAVA: Dobre vyvážená, bez zjavného rozdielu v dĺžke mozgovej časti lebky a tvárovej časti. Bez vrások.

 

MOZGOVÁ ČASŤ:

Lebka: Dlhá a plochá, medzi ušami nie príliš široká, smerom k očiam sa mierne zužuje.

Stop: Sotva viditeľný.

 

TVÁROVÁ ČASŤ:

Nos: Čierny.

Papuľa: Tvár je pred očami dobre vyplnená, nie prepadnutá, ani sa prudko nezužuje pod očami. Jemná modelácia zabraňuje klinovitému alebo prázdnemu výrazu.

Pysky: Tesne priliehavé.

Čeľuste/Zuby: Horná a spodná čeľusť je hlboká, mohutná, silná a svalnatá, vyžaduje sa silná papuľa. Nadmerne vyklenuté oblúky čeľustí, ktoré by dodávali lícam zaoblený alebo vypuklý vzhľad sú nežiadúce. Silné zuby. Uprednostňuje sa nožnicový zhryz, to znamená: horné zuby tesne prekrývajú spodné zuby a sú vsadené kolmo do čeľuste, ale kliešťový zhryz je akceptovateľný. Predhryz alebo podhryz sú nežiadúce.

Líca: Ploché a nevyplnené. Príliš výrazné líca sú nežiadúce.

 

OČI: Tmavej farby, relatívne malé, nie vystúpené, plné teriérskeho výrazu, bystrosti a inteligencie. Svetlé alebo vystupujúce oči sú vysoko nežiadúce.

 

UŠI: Tvaru V, nesené na strane, malé, ale proporčne primerané k veľkosti psa. Horná línia zalomenia mierne nad líniou lebky.

Ovisnuté alebo príliš vysoko nasadené uši sú nežiadúce.

 

KRK: Suchý, svalnatý, primerane dlhý a silný, postupne sa rozširuje smerom k pleciam, bez laloka.

 

TRUP:

Chrbát: Krátky, silný, rovný a vodorovný, bez známok ochabnutosti.

Bedrá: Svalnaté. U psov krátkeho formátu s dobre vyvinutými rebrami je len málo miesta medzi posledným rebrom a panvou. Ak je pes dlhší v bedrách, práve tu sa ukážu známky ochabnutosti.

Hrudník: Hlboký (dosahuje približne po úroveň lakťov), ale nie široký. Rebrá dobre klenuté.

 

CHVOST: V minulosti zvyčajne kupírovaný.

Kupírovaný: Vysoko nasadený a nesený veselo. Dobrej sily a substancie.

Nekupírovaný: Vysoko nasadený a nesený veselo. Dobrej sily a substancie.

 

KONČATINY

 

HRUDNÉ KONČATINY:

Plecia: Dlhé, šikmo dozadu uložené. Ploché lopatky.

Lakte: Kolmé na telo, voľne sa pohybujú po stranách tela.

Predlaktia: Dokonale rovné končatiny, s dobrou silou kostí.

Labky hrudných končatín: Malé, okrúhle a kompaktné s dobre vyvinutými vankúšikmi, prsty primerane klenuté, nie sú vtočené ani vytočené.

 

PANVOVÉ KONČATINY:

Stehná: Dlhé a silné.

Kolená: Dobre zauhlené, nie vtočené ani vytočené.

Predkolenia: Svalnaté.

Podpätia: Nízko umiestnené, pri pohľade zozadu rovnobežné.

Labky panvových končatín: Malé, okrúhle a kompaktné s dobre vyvinutými vankúšikmi, prsty primerane klenuté, nie sú vtočené ani vytočené.

 

CHÔDZA A POHYB: Končatiny sa pohybujú priamo vpred. Hrudné končatiny sa pohybujú voľne a rovnobežne po stranách. Pri pohybe spredu by hrudné končatiny mali tvoriť pokračovanie priamej línie fronty, labky sú od seba v rovnakej vzdialenosti ako lakte. Hnacia sila vychádza z panvových končatín.

 

OSRSTENIE:

 

Srsť: Tvrdá, hustá a drôtovitá, nie tak dlhá, že by pôsobila rozstrapkane. Rovná a priliehavá, pokrýva telo a končatiny; krycia srsť je tvrdá, drôtovitá a tuhá, podsada kratšia a mäkšia. Najtvrdšia srsť sa stáča alebo sa jemne vlní; kučeravá alebo mäkká srsť je vysoko nežiadúca.

 

Farba: Sedlo čierne alebo grizzle, rovnako aj horná časť krku a horná strana chvosta. Všetky ostatné časti sú trieslové. Uši sú často tmavšej trieslovej farby, a tmavšie odtiene sa môžu vyskytovať okolo krku a na boku lebky. Niekoľko málo bielych chlpov medzi hrudnými končatinami je prípustných.

 

VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ:

Výška v kohútiku: Psy: zhruba 58 – 61 cm.

                                Sučky: zhruba 56 – 59 cm.

 

CHYBY: Každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky. Žiadna chyba nesmie ovplyvňovať zdravotný stav a pohodu psa.

 

DISKVALIFIKAČNÉ CHYBY:

  • Agresívne alebo príliš bojazlivé psy.
  • Každý pes jasne vykazujúci akúkoľvek fyzickú abnormalitu alebo poruchu chovania.

 

POZNÁMKY:

  • Psy musia mať dva očividne normálne vyvinuté semenníky, úplne zostúpené v miešku.
  • Iba funkčne a klinicky zdraví jedinci so znakmi typickými pre plemeno by mali byť používaní v chove.