Chovateľské poplatky pre nečlenov:

 

-          poplatok za uzavretie zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlena SKCHTaF: 40,- EUR

-          poplatok za vystavenie odporúčania na párenie: 20,- EUR na základe Zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlena SKCHTaF

-          poplatok za vystavenie expresného odporúčania na párenie (v lehote kratšej ako 30 dní): 40,- EUR na základe Zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlena SKCHTaF

-          poplatok za zápis vrhu: 40,- EUR na základe Zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlena SKCHTaF

-          poplatok za kontrolu chrupu pre získanie chovnej spôsobilosti a potvrdenie splnenia podmienok chovnej spôsobilosti na výstave usporiadanej SKCHTaF: 40,- EUR

 

Variabilný symbol pre platby chovateľských poplatkov nečlena SKCHTaF: 113

 

Výstavné poplatky a poplatky za klubové akcie a služby pre nečlenov SKCHTaF sú uvedené v Ekonomickej smernici SKCHTaF.


Stiahnuť