Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vybran rubrika - Aktuality - Nalo sa 248 vyhovujcich lnkov.

European Fox-Terrier Winner Show 2018

Aktuality :: 19. mja 2018

B, Slovakia 16.06.2018 - V s l e d k y
  Diskusia(0) :: viac

28. KLUBOV V7STAVA TERRIEROV, B 2018

Aktuality :: 19. mja 2018

B 17.06.2018 - V s l e d k y
  Diskusia(0) :: viac

EUROPEAN WINNER SHOW + Klubov vstava terirov B

Aktuality :: 14. mja 2018

Vstavy s v areli Golfovho klubu WELTEN. Prosm, repektujte znaenie na Parkovisko. Mapa prjazdu je na klubovej strnke na FB.
  Diskusia(0) :: viac

Klubov lesn skky malch plemien s zruen z dvodu hniezdenia a vyvdzania mlat.

Aktuality :: 10. mja 2018

Na zklade uznesenia Prezdia SPK zo da 27.4.2018 . 45/2018, lesn skky nemu by konan v termne 15.05. 30.06. z dvodu hniezdenia a vyvdzania mlat.
  Diskusia(0) :: viac

FARBIARSKE SKڊKY MALCH PLEMIEN 09.06.2018

Aktuality :: 4. mja 2018

PR PZ Hubertus emberovce - SKCHTaF v spoluprci s OPK Levice usporiada Farbiarske skky malch plemien. Skky bud 09.06.2018 v emberovciach. Pre plemen organizovan v naom klube je monos zskania titulov CACT a CCT. Prihlky a platby je treba posiela na OPK Levice. Adresa a slo tu je v propozcich.
  Diskusia(0) :: viac
<< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2