Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vybran rubrika - Aktuality - Nalo sa 250 vyhovujcich lnkov.

pecilna klubov vstava SKCHTaF Vinin 10.03.2018

Aktuality :: 9. februra 2018

  Diskusia(0) :: viac

Plemenn kniha a prehad zpisov GR.III 2017.

Aktuality :: 6. februra 2018

V prlohe *pdf je Plemenn kniha a prehad zpisov GR.III 2017.
  Diskusia(0) :: viac

PECILNA VSTAVA TERIROV SPEZIAL CLUBSCHAU DER TERRIER, CC, Danubius vaz / CC, Danubius Sieger

Aktuality :: 13. decembra 2017

VININ 10. 03. 2018 - Zmena rozhodcu 1: namiesto Davies Colin/UK/, ktor sa ospravedlnil, bude plemeno Staffordshire Bullterrier, posudzova Seman Pavol /SK/ Zmena rozhodcu 2 pre plemeno AST . AST bude posudzovat Frantiek Szalai /SK/
PECILNA VSTAVA TERIROV, SPEZIAL CLUBSCHAU DER TERRIER
VININ 10. 03. 2018 CC, Danubius vaz / CC, Danubius Sieger
Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin (cca 15 km od Bratislavy, smer Pezinok)
Vstava je otvoren pre vetky plemen III. skupiny FCI (okrem bullterirov a jagdterirov). Fr Terrier aus III. FCI Gruppe (ausser der Bullterrier und Jagdterrier).
  Diskusia(0) :: viac

Skky odvahy v diviaom opltku po chovnch brlohrskych skkach irok 2018, Motorest Branisko

Aktuality :: 7. novembra 2017

  Diskusia(0) :: viac

MEDZINRODN SKڊKY TERIROV V BRLOHREN o tituly CACIT, CACT, CCT, KV 2018 Vaz Memorilu F. Sema

Aktuality :: 7. novembra 2017

  Diskusia(0) :: viac
<< [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2