Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vybran rubrika - Sealyham Terrier - Nalo sa 230 vyhovujcich lnkov.

Nrodn vstava Bielsko Biala, Posko

Sealyham Terrier :: 30. jna 2013

Bielsko Biala, Posko - Vsledy vstavy

foto: Gentle Lady Joseph Staff - vb. 1, CWC, BOB
  Diskusia(0) :: viac

Medzinrodn vstava psov, Brno

Sealyham Terrier :: 29. jna 2013

Brno, echy - vsledky vstavy

foto: Slyfox Iago Talking with Dot & Dash - vb. 1, CAJC, JBOB, BOB
  Diskusia(0) :: viac

Nrodn vstava, Nowy Targ

Sealyham Terrier :: 23. jna 2013

Nowy Targ, Posko - Vsledky vstavy

foto: Gentle Lady Joseph Staff - vborn 1, CWC, BOB, BOG 3
  Diskusia(0) :: viac

Medzinrodn vstava psov, Derby vaz, Nitra

Sealyham Terrier :: 2. jna 2013

Nitra, Slovensko - Vsledy vstavy:
foto: Gentle Lady Joseph Staff - vborn 1, CAC, CACIB, BOS
Fantazia Snega iz Alenuskinoy Skazki- vborn 1, CAC, ResCACIB
  Diskusia(0) :: viac

Medzinrodn vstava psov, Grand Prix Slovensko, Nitra

Sealyham Terrier :: 1. jna 2013

Nitra, Slovensko - vsledky vstavy:

foto: Gentle Lady Joseph Staff - vb. 1, CAC, CACIB, Grand Prix SK 2013 Winner, BOB
  Diskusia(0) :: viac
<< [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Sealyham Terrier
  Airedale American Hairless American Stafordshire Australian Silky Bedlington Border Cairn Czech Fox Terrier Smooth
  Fox Terrier Wire Irish Irish soft coated wheaten Jack Russel Kerry Blue Lakeland Manchester Norfolk Norwich
  Parson Russel Patterdale Scottish Sealyham Skye Staffordshire Bull Welsh West Highland White Yorkshire