Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Aktualizcia dajov

Welsh Terrier :: 29. jla 2011

Aktualizcia dajov!
 
iadam lenov klubu aby mi zaslali aktulne daje o ich chovateskch staniciach, chovnch jedincoch a kontakt na seba pre aktualizciu. Informcie doplnm iba ak mi zrove polete oskenovan posudkov listy, rozhodcovsk tabuky,...na mj mail: 6petka1@szm.sk akujem.
Dokumenty na stiahnutie

ziadost_o_potvrdenie_chovnosti.doc
Prihlaska_na_zapis_vrhu.doc
243_prihlaska_SKCHTaF.pdf
Odporucanie_na_parenie.pdf
10_18_import_jedinca.pdf
ziadost_o_chranenie_nazvu_chovatelskej_stanice.doc

alie lnky


11. decembra 2012 - 11:14
- Klubov vstava terirov Nitra 30.11.2012
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2