Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Aktualizcia dajov.

Patterdale Terrier :: 5. jna 2012

 
iadam lenov klubu a paooch aby mi zaslali aktulne daje o ich chovateskch staniciach, chovnch jedincoch,top terier roka prca,exterier.Fotografie z vystav a kontakt na seba pre aktualizciu. Informcie doplnm iba ak mi zrove polete oskenovan p
osudkov listy, rozhodcovsk tabuky at.na mj mail:cuchranpeter@centrum.sk
A ete doplnenie,vymazanie chovnch psov, ktor u nie s medzi nami.akujem
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

prihlaska.jpg
Prihlaska_na_zapis_steniat_SKCHTaF.doc
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2