Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Zdravotne testy u Parson Russell terirov

Parson Russel Terrier :: 1. augusta 2013

Autor lnku slena Bibina Koriov -
 
Zdravotn testy uParson Russell Terirov

Vnaom klube SKChTaF funguje politika nemiea sa do remesla chovateom - kad chovate je zodpovedn sm za seba aza svoje odchovy,je mu umonen vies si svoj chov smerom ako sm uzn za vhodn. Toto je vborn aurite by nebolo dobr na tom okovek meni.

Vzahraninch kluboch s pre uchovnenie PRT povinn zdravotn vyetrenia, je ich a 6.
S to 3 klinick vyetrenia:
- Vyetrenie na luxciu patel
- Vyetrenie na dedin on vady
- BAER audiometrick vyetrenie
Okrem BAER (audiometrie, ktor na Slovensku ia nevykonva iaden veterinr) s tieto klinick vyetrenia znane subjektvne apreto si myslm, e je dobre e vSKChTaF povinn nie s, aj ke ja svoje psy na ne testova dvam.

Pre PRT mme ale kdispozci u aj 3 DNA testy. Tieto iaden priestor pre subjektvnu interpretciu nenechvaj, s absoltne jednoznan apreto by bolo na zvenie, i ich nezavies ako do chovu povinn. S to testy na tieto ochorenia:
- PLL Primary Lens Luxation - primrna luxcia onej oovky
- LOA Late Onset Ataxia ataxia sneskorm nstupom
- SCA Spinocerebellar Ataxia spinocerebelrna ataxia
Vetky tieto ochorenia sa dedia autosomlne recesvne. Pes me by na jednotliv ochorenie genotypu Clear (ist), Carrier (zdrav prena) alebo Affected (postihnut).
Relevantn tatistiky pre LOA aSCA ete neexistuj, kee sa jedn onov testy, uPLL je percento postihnutch psov 2%, prenaov 33% aistch 65%. Na al chov sa pouvaj psy genotypu Clear a genotypu Carrier (Carrier sa sm pri len so psami genotypu Clear, aby sa zamedzilo narodeniu postihnutch teniat).
Otestovanm avhodnm prenm chovnch jedincov je mon zabrni produkci teniat postihnutch tmito vemi zvanmi, vprpade ataxie so ivotom nezlitenmi, ochoreniami.

V sastnosti je mon zakpi vetky 3 DNA testy v laboratriu Animal Health Trust v Anglicku. Cena PLL testu je 42 libier, LOA a SCA testy stoja 48 libier. Chovatelia pravidelne zskavaj auverejuj zavov kdy, na zklade ktorch je mon tieto testy zakpi s 20% zavou. Je to jednoduch, testy sa daj zakpi online kreditnou/debetnou kartou, potou vm prde sada tetok, ktormi odoberiete DNA z papuky vho psa, tetky nechte vysui, polete nasp do AHT (potovn vyjde asi na 2,50 EUR) a o pr dn / tdov vm prde emailom alebo potou vsledok.
http://www.ahtdnatesting.co.uk/canine_tests/parson_russell_terrier

alie informcie o dedinej ataxi njdete tu:
http://www.parson-russell.sk/pjrt/zdravie-ataxia.html
a o PLL (primrnej luxci onej oovky) tu:
http://www.parson-russell.sk/pjrt/zdravie-PLL.htmlBibina Koriov
08/2013
Diskusia(0)

alie lnky


5. jla 2013 - 19:22
- Vsledky vstav z Koc a Vekej Idy

19. mja 2013 - 17:35
- Russelici v akci 14.-16. 6.2013 - Horn Jelen /CZ/

11. mja 2013 - 17:33
- MVP Koice - Barca

16. marca 2013 - 13:38
Vinin - VT Vinin

28. jla 2012 - 13:54
- Vsleky vstav na vchode Slovenska.

6. mja 2012 - 07:22
Bansk Bystrica - Celottna vstava psov Bansk Bystrica

11. septembra 2011 - 10:37
- OV Doln Kubn a NVP Preov

21. augusta 2011 - 14:11
Rozhodca MVDr. Pavol Seman - MVP Bratislava

20. augusta 2011 - 16:45
Rozhodca - Schock Steffen /D/ - MVP Bratislava

24. jla 2011 - 08:30
KE - MVP Vek Ida a pecilna vstava terirov Koice
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2