Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

Chovné.skúšky v brlohárení Branisko 2015 (CACT, CCT)

Aktuality :: 1. júla 2015

Široké, Motorest Branisko 01.08.2015 -
 
Chovné skúšky v brlohárení o titul CACT,CCT 01. augusta 2015 Široké, motorest Branisko
Pracovné predsedníctvo skúšok:
Riaditeľ skúšok – Varga Jozef
Organizačné zabezpečenie – MKK Patria Široké
Ekonómka – Cwieceková Anna
Veterinárna služba – OVS Poprad

Rozhodcovia: Podľa delegovania SPZ

Program skúšok:
7.00 hod. - zraz účastníkov – motorest Branisko
7,15 hod. – veterinárna prehliadka psov
7,30 hod. - žrebovanie poradia psov
8,00 hod.- začiatok skúšok, prvé kolo
15,30 hod. – ukončenie skúšok, vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien


Uzávierka prihlášok: 17. júla 2015

Štartovací poplatok: členovia SKCHTaF: 35,- EUR, nečlenovia: 45,- EUR
VS:34 (V prípade úhrady všetkých skúšok je VS: 341, resp. je zložený s VS za príslušnú skúšku.)
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 0011478157/0900 (Slovenská sporiteľňa, Suché Mýto 8, 811 03 Bratislava)
IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157,
SWIFT CODE: GIBASKBX

Skúšok sa budú môcť zúčastniť iba tí súťažiaci, ktorí budú mať uhradený štartovací poplatok!
Prihlášky s kópiou o úhrade štartovacieho poplatku posielajte na adresu:
Peter Čuchran, Široké 647, 082 37, nie doporučene,
Telefón: +421 (0) 905 489 682, e-mail: cuchranpeter@centrum.sk

Všeobecné ustanovenia
• Pozor zmena v prihlásení psa na skúšky.
• Na skúškach s udeľovaním titulu CACT sa môže pes zúčastniť max. 4x, t.j. spolu max. 8 štartov, ale len do doby, pokiaľ nezíska max. 2 x CACT.
• Zo skúšok budú vylúčené psy choré a hárajúce sa sučky.
• Skúša sa podľa skúšobného poriadku SPZ pre skúšky v brlohárení.
• Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred skúškami, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny.
• Psy z iných štátov musia mať PetPassport.
• Majiteľ psa zodpovedá sám za škody spôsobené psom, prípadne za stratu alebo poranenie psa. Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom, ani za stratu psa počas skúšok.

Informácie: Peter Čuchran, Telefón +421 (0) 905 489 682, e-mail: cuchranpeter@centrum.sk

Ubytovanie
Motorest BRANISKO, chatky 10-miestne /4,4,2/
Cena ubytovania: 10 €-, noc/osoba
Požiadavky na ubytovanie zasielajte spolu s prihláškou. Prihlášku posielajte dvojmo. Ďakujem za porozumenie.
Možnosť stravovania je blízko pri brlohu na Motoreste BRANISKO.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

vysl_chov_brloh_skus_Branisko_01082015.pdf
PropozcieChBL2015.pdf

Ďalšie články


8. decembra 2018 - 09:29
Spoločenský dom ARENA, Cintorínska 13, Viničné - ŠPECIÁLNA VÝSTAVA TERIÉROV Viničné 2019, SPEZIALSCHAU DER TERRIER Viničné 2019

28. novembra 2018 - 07:50
- Aktuálny zoznam členov klubu 2018

31. augusta 2018 - 17:38
- Klubové farbiarske skúšky duričov o tituly CACT, CCT, Červeník 2018

29. augusta 2018 - 12:48
Košice, kynologický klub Anička - Špeciálna výstava teriérov Košice, CAC, CC, 15. septembra 2018

27. augusta 2018 - 17:34
- Chovné skúšky v brlohárení , Memoriál Stanislava Oujezdského o titul CACT, CCT,

28. júla 2018 - 17:32
Uzávierka 22.08.2018 - Víkend s teriérom VD Tiesňava 24. až 26. augusta 2018

10. júla 2018 - 18:22
Prosné - Skúšky odvahy v diviačom oplôtku pri VD Tiesňava 2018

3. júla 2018 - 10:28
Termín zaslania návrhov 5. august 2018!!! - Ocenenie významných osobnosti slovenskej kynológie Medailami SKJ

2. júla 2018 - 17:23
ZRZUZŠENÉ !!! - Chovné skúšky v brlohárení o titul CACT,CCT 2018 Široké, motorest Branisko sú zrušené

2. júla 2018 - 15:58
Turá Lúka - MSBT Turá Lúka 2018 výsledky
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2
Spravodaj 2017/1