Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

lensk spravodaj a lensk znmky

Aktuality :: 29. jna 2020

29.6.2020 bol lenom klubu potou poslan klubov Spravodaj 1/2020.
Na prvej strane maj kolektvni lenovia /hrada 15/ lensk znmku, ktor si treba nalepi do lenskho preukazu.
Riadni lenovia SPZ /hrada 13/ maj Spravodaj bez lenskej znmky.
 
Diskusia(0)

alie lnky


1. jla 2020 - 23:08
- ZMENA PORADCU CHOVU - Americk staffrodrsky terir

1. jla 2020 - 07:50
- Aktulny zoznam lenov klubu 2020

19. jna 2020 - 16:31
- Prezdium SKJ schvlilo doasn vnimky k priznvaniu ampiontov

19. jna 2020 - 09:45
Kynologick arel Anika - Koice - pecilna vstava terirov 11.07.2020 Koice - PRAVA PROPOZCI !

3. jna 2020 - 11:32
- Klubov farbiarske skky malch plemien

21. mja 2020 - 13:54
- Pokyny SPZ na organizovanie kynologickch akci

31. marca 2020 - 14:20
- Vzva SKJ - Pandmia COVID 19

21. marca 2020 - 09:48
- Vzva pre chovateov organizovanch v SKCHTaF

16. marca 2020 - 11:27
Happy Dog - generlny sponzor SKCHTaF - Happy Dog poctiv krmivo pre psov - zavy pre naich lenov SKCHTaF

21. februra 2020 - 07:49
- pecilna vstava terirov Nitra 23.02.2020
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2