Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Farbiarske skky malch plemien a retrvrov (FSMP, FSR)

Info :: 3. mja 2013

 
FSMP

Najniie znmky pre cenu
PREDMET l. II. III. Koeficient Zn. za vkon Poet bodov
1Hlasitos 2
2Poslunos 2214
3Vodenie na remeni 3224
4Sliedenie 3214
5Sprvanie sa po vstrele 2213
6Prca na pofarbenej stope najmenej 12 hod. starej 32110
7Odloenie 3214
Najni poet bodov pre cenu 926958
Cena Poet bodov spolu

FSR

Najniie znmky pre cenu
PREDMET l. II. III. Koeficient Zn. za vkon Poet bodov
1Poslunos 2214
2Vodenie na remeni 3224
3Posliedka2214
4Prca na pofarbenej stope najmenej 12 hod. starej 32110
5Odloenie 3214
Najni poet bodov pre cenu 836252
Cena Poet bodov spolu
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

RT_FSMP_FSR_3_5_2013.pdf
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2