Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

Všestranné skúšky malých plemien a retrívrov (VSMP, VSR)

Info :: 3. mája 2013

 
VSMP

Najnižšie známky pre cenu
PREDMET l. II. III. Koeficient Zn. za výkon Počet bodov
1Čuch 32210   
2Hlasitosť 3218   
3Poslušnosť 2214   
4Správanie sa po výstrele 3213   
5Vodenie na remeni 3214   
6Sliedenie 3214   
7Posliedka 3214   
8Práca na pofarbenej stope 1 - 4 hod. starej 32210   
9Odloženie 3214
10Stopa živej zveri 3217
11Dohľadávanie pohodenej pernatej zveri 3217
12Prinášanie srstnatej zveri na diaľku na poli 3216
13Naháňanie v tŕstí 2118
14Prinášanie kačice z hlbokej vody 3213
Najnižší počet bodov pre cenu 262197164
Cena Počet bodov spolu


VSR

Najnižšie známky pre cenu
PREDMET l. II. III. Koeficient Zn. za výkon Počet bodov
1Čuch 32210
2Poslušnosť 2214
3Správanie sa po výstrele 3213
4Vodenie na remeni 3214
5Sliedenie 2224
6Posliedka 3214
7Práca na pofarbenej stope 1 - 4 hod. starej 32210
8Odloženie 3214
9Dohľadávanie pohodenej pernatej zveri 3217
10Dohľadávanie pohodenej srstnatej zveri 3217
11Prinášanie srstnatej zveri na diaľku na poli 3216
12Prinášanie pernatej zveri na diaľku na poli 3216
13Naháňanie v tŕstí 2118
14Prinášanie kačice z hlbokej vody 3215
Najnižší počet bodov pre cenu 262197164
Cena Počet bodov spolu
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

RT_VSMP_VSR_3_5_2013.pdf
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2
Spravodaj 2017/1