Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Vestrann skky malch plemien a retrvrov (VSMP, VSR)

Info :: 3. mja 2013

 
VSMP

Najniie znmky pre cenu
PREDMET l. II. III. Koeficient Zn. za vkon Poet bodov
1uch 32210
2Hlasitos 3218
3Poslunos 2214
4Sprvanie sa po vstrele 3213
5Vodenie na remeni 3214
6Sliedenie 3214
7Posliedka 3214
8Prca na pofarbenej stope 1 - 4 hod. starej 32210
9Odloenie 3214
10Stopa ivej zveri 3217
11Dohadvanie pohodenej pernatej zveri 3217
12Prinanie srstnatej zveri na diaku na poli 3216
13Nahanie v tst 2118
14Prinanie kaice z hlbokej vody 3213
Najni poet bodov pre cenu 262197164
Cena Poet bodov spolu


VSR

Najniie znmky pre cenu
PREDMET l. II. III. Koeficient Zn. za vkon Poet bodov
1uch 32210
2Poslunos 2214
3Sprvanie sa po vstrele 3213
4Vodenie na remeni 3214
5Sliedenie 2224
6Posliedka 3214
7Prca na pofarbenej stope 1 - 4 hod. starej 32210
8Odloenie 3214
9Dohadvanie pohodenej pernatej zveri 3217
10Dohadvanie pohodenej srstnatej zveri 3217
11Prinanie srstnatej zveri na diaku na poli 3216
12Prinanie pernatej zveri na diaku na poli 3216
13Nahanie v tst 2118
14Prinanie kaice z hlbokej vody 3215
Najni poet bodov pre cenu 262197164
Cena Poet bodov spolu
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

RT_VSMP_VSR_3_5_2013.pdf
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2