Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

Poriadok pre udelenie titulu Klubový šampión krásy SKCHTaF 2012

Info :: 3. decembra 2012

 
Poriadok pre udeľovanie titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN SKCHTaF
Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubový šampionát SKCHTaF (CC)
1. CC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov na výstavách poriadaných SKCHTaF
2. CC sa môže udeliť psovi a suke s ocenením V1
3. CC nie je nárokové a udeľuje ho na výstavu oficiálne delegovaný rozhodca len pri mimoriadnych kvalitách jedinca
4. CC sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión SKCHTaF získal

Udelenie titulu Klubový šampión SKCHTaF je podmienené
1. Jedinec musí získať 3x CC na výstavách poriadaných SKCHTaF
2. Jedno CC musí byť získané na Klubovej výstave so zadávaním titulu Klubový víťaz, ostatné môžu byť získané na Špeciálnych výstavách SKCHTaF
3. CC boli udelené minimálne dvomi rôznymi rozhodcami
4. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión SKCHTaF, musí byť členom SKCHTaF

Poriadok pre udeľovanie titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN MLADÝCH SKCHTaF
Udelenie titulu Klubový šampión mladých SKCHTaF je podmienené
1. Získaním 3x CAJC (prípadne Víťaz triedy, Jugendbester …) v triede mladých vo veku 9 – 18 mesiacov
2. Jedno z 3 potrebných čakateľstiev musí byť získané na výstave usporiadanej SKCHTaF a to Klubovej, Špeciálnej so zadávaním CAJC a CAC alebo Špeciálnej bez zadávania CAJC, CAC (v tomto prípade sa jedná o titul Víťaz triedy mladých), ostatné môžu byť získané na medzinárodných výstavách FCI u nás aj v zahraničí alebo na národných (celoštátnych) výstavách poriadaných SKJ
3. CAJC (Víťaz triedy, Jugendbester …) boli udelené minimálne dvomi rôznymi rozhodcami
4. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión mladých SKCHTaF, musí byť členom SKCHTaF

N O V I N K A !!!

Poriadok pre udeľovanie titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN VETERÁNOV SKCHTaF
Udelenie titulu Klubový šampión mladých SKCHTaF je podmienené
1. získaním 2x titulu a ocenenia V1 na výstavách poriadaných SKCHTaF + 1x účasť s hodnotením V1 na národnej alebo medzinárodnej výstave
2. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión veteránov SKCHTaF, musí byť členom SKCHTaF

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca fotokópiu preukazu o pôvode (kompletne obojstrannú) a posudkových listov spolu s kópiami CC kariet, v prípade KŠ mladých kópie CAJC kariet, v prípade KŠV kópie CAC kariet na adresu:
Ing. Adriana Folťanová, Bieloruská 4, 821 06 Bratislava alebo e-mailom: milfol@stonline.sk

Poriadok pre udeľovanie titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN PRÁCE SKCHTaF
Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubový šampionát práce SKCHTaF (CCT)
1. CCT sa udeľuje psom a sukám na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti poriadaných SKCHTaF
2. CCT sa môže udeliť najlepšiemu jedincovi z každého plemena, ktorý skončil v I.cene (súčasne s CACT)
3. CCT nie je nárokové a udeľuje ho na skúškach oficiálne delegovaný rozhodca len pri mimoriadnych kvalitách jedinca
4. CCT sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión práce SKCHTaF získal

Udelenie titulu Klubový šampión práce SKCHTaF je podmienené
1. Jedinec musí získať 3x CCT na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti poriadaných SKCHTaF
2. CCT boli udelené minimálne dvomi rozhodcami
3. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión práce SKCHTaF, musí byť členom SKCHTaF

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca fotokópiu preukazu o pôvode (kompletne obojstrannú) a posudkových listov spolu s kópiami CCT kariet, na adresu:
Ing. Adriana Folťanová, Bieloruská 4, 821 06 Bratislava alebo e-mailom: milfol@stonline.sk

UPOZORNENIE
V prípade, že žiadate titul zapísať do preukazu o pôvode, priložte aj originál preukazu.
Nekompletné žiadosti nebudú vybavené!

Certifikáty Klubového šampióna, Klubového šampióna mladých a Klubového šampióna práce sa vystavujú do 30 dní od doručenia žiadosti. V záujme flexibilnejšieho vystavovania stačí podklady, posielať poštou obyčajne, príp. 1.triedou, NIE DOPORUČENE, alebo mailom na adresu: Ing. Adriana Folťanová, Bieloruská 4, 821 06 Bratislava, milfol@stonline.sk
Diskusia(0)
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2
Spravodaj 2017/1