Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Farbiarske skky duriov (FD)

Info :: 3. mja 2013

 
Najniie znmky pre cenu
PREDMET l. II. III. Koeficient Zn. za vkon Poet bodov
1Vodenie
a) na remeni
b) vone
3322
3
2Odloenie
a) na remeni
b) vone
3213
8
3Dohadvanie diviaka po prirodzenej alebo umelo zaloenej nepofarbenej stope
a) vodi
b) hlsi
c) oznamova

4

3

2

6
8
8
4Sprvanie sa pri zastrelenej zveri 3214
5Poslunos 3324
Najni poet bodov pre cenu 594738
Cena Poet bodov spolu
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

RT_FD_3_5_2013.pdf
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2