Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
Fotogalria

pecilna vstava terirov Koice , 4. jl 2014

Vyberte fotogalriu, ktor chcete zobrazi :  


MCH. Bruce White Crystal Gi & Gi - V1, Vaz pecilnej vstavy, BOB,Vetern BIS 3 - , maj.Ing. Ingrid Chriateov  

CH. Francis White Crystal Gi & Gi - V1, CAC, CC, Vaz pecilnej vstavy - maj. Ing. Ingrid Chriateov 

Harvey- Harley White Crystal Gi & Gi - V1, CAJC - maj. Zuzana Tuanov 

Harvey- Harley White Crystal Gi & Gi - V1, CAJC - maj. Zuzana Tuanov 

Chovatesk skupina : White Crystal Gi & Gi - 3. miesto 

After show : Harvey-Harley a Hailey-Faira White Crystal Gi & Gi 
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2