Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

  Všetky rubriky - Našlo sa 226 vyhovujúcich článkov.

TERIÉR ROKA 2015 - VÝKON

Aktuality :: 3. januára 2016

Uzávierka súťaže: 15. januára 2016 - Prihlášky zasielajte na adresu klubu: SKCHTaF, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava Heslo: „TERIÉR ROKA 2015 – VÝKON“ Poznámka: „ NEOTVÁRAŤ“
  Diskusia(0) :: viac

TERIÉR ROKA 2015 – EXTERIÉR

Aktuality :: 3. januára 2016

Výsledky - Pre zaradenie do súťaže TOP teriér roka - exterier 2015 musí majiteľ psa prihlásiť najneskôr do 15.1.2016 na adresu SKCHT a F Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.
  Diskusia(0) :: viac

TOP TERIÉR AGILITY 2015

Aktuality :: 3. januára 2016

Výsledky - Pre zaradenie do súťaže TOP teriér agility 2015 musí majiteľ psa prihlásiť najneskôr do 15.1.2016 na adresu SKCHT a F Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
  Diskusia(0) :: viac

Vianoce 2015

Aktuality :: 22. decembra 2015

Ďakujeme všetkým členom a priateľom SKCHTaF za spoluprácu a prejavenú dôveru v uplynulom roku a do nového roku prajeme všetkým veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných, chovateľských a výstavných úspechov. Zároveň sa tešíme na ďalšiu vzájomnú spoluprácu
Výbor SKCHTaF
  Diskusia(0) :: viac

KLUBOVÉ DURIČSKÉ SKÚŠKY TERIÉROV o tituly CACT, CCT, KV 2015

Aktuality :: 10. októbra 2015

Dvorníky, 21. - 22. novembra 2015 - uzávierka 11. novembra
  Diskusia(0) :: viac
<< [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>           
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2017/2
Spravodaj 2017/1
Spravodaj 2016/2