Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 257 vyhovujcich lnkov.

PECILNA VSTAVA TERIROV 2017 / SPEZIALSCHAU DER TERRIER 2017

Aktuality :: 7. marca 2017

Vinin - Ven vystavovatelia! Zmena rozhodcu! Kruh . 3 namiesto Daki Rade zo Srbska, ktor sa ospravedlnil zo zdravotnch dvodov, bude posudzova Zdzislaw Kitliski z Polska
Nakoko sa z asti na vstave ospravedlnil rozhodca, pn Otto Krcal(AT), miesto neho bude posudzova pn Borsfai Csaba /H/.
Liebe Aussteller! Da sich Herr Otto Krcal als Richter entschuldigt hat, wird an seiner Stelle Herr Borsfai Csaba richten.


VININ 25. 03. 2017 CAC, CAJC, Danubius vaz (Danubius Sieger) Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin (cca 15 km od Bratislavy, smer Pezinok)

UZVIERKA PRIHLOK / MELDESCHLUSS I. 13.02.2017 II. 27.02.2017 III. IBA ONLINE 13.03.2017

ONLINE prihlsenie na www.onlinedogshows.sk Tel.: 00421 903 435081, e-mail: vinicne2015@gmail.com INFO: www.terriers.sk
  Diskusia(0) :: viac

Pozvnka na lensk schdzu 25.03.2017

Aktuality :: 27. februra 2017

Vinin - Ven lenovia, SKCHTaF Vs srdene pozva na lensk schdzu, ktor sa uskuton:

25.03.2017 v rmci VT terirov vo Vininom v priestoroch vstavnej haly po skonen zverench sa VT.

Program:
1. Zahjenie
2. Voba a schvlenie navrhovanch zstupcov SKCHTaF do Kynologickej Rady SPZ a na konferenciu Kynologickej rady SPZ: Ing. Jaroslav Kubaa, MVDr. Pavol Seman, Bc. Lucia Ostroansk
3. Diskusia
4. Ukonenie
  Diskusia(0) :: viac

Podporn stanovisko SKCHTaF k nepodpsaniu schvlenj Novely zkona na Kancelriu prezidenta.

Aktuality :: 26. februra 2017

Uverejujeme list prezidenta SKJ zaslan prezidentovi SR pnovi Andrejovi Kiskovi ohadne Zkona, ktorm sa dopa zkon . 282/2002 Z. z., ktorm sa upravuj niektor podmienky drania psov v znen zkona . 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnen zkona . 39/2007 Z. z. o veterinrnej starostlivosti v znen neskorch predpisov:
  Diskusia(0) :: viac

Kalendr kynologickch podujat 2017

Aktuality :: 25. februra 2017

Slovensko 2017 - Termnov kalendr kynologickch podujat na rok 2017
Podujatia SPZ a kynologickch klubov SPZ
  Diskusia(0) :: viac

Prehad vrhov terire 2016

Aktuality :: 15. februra 2017

  Diskusia(0) :: viac
<< [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2