Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Vybran kynologick predpisy SPZ, SKCHTaF a skobn poriadky pre skky psov poovnch plemien

Info :: 14. septembra 2012

 
1. Veobecn zsady pre skky poovnej upotrebitenosti psov

1.1. Tabuka . 1 - Poty psov a rozhodcov na skkach poovnch psov
1.2. Tabuka . 2 - Zoznam psov poovnch plemien, ktor mu absolvova skky poovnej upotrebitenosti

2. Skobn poriadok pre skky malch plemien a retrvrov

2.1. Rozhodcovsk tabuka - Jesenn skky malch plemien a retrvrov
2.2. Rozhodcovsk tabuka - Lesn skky malch plemien a retrvrov
2.3. Rozhodcovsk tabuka - Farbiarske skky malch plemien a retrvrov
2.4. Rozhodcovsk tabuka - Vestrann skky malch plemien a retrvrov

3. Skobn poriadok pre skky stavaov vybran disciplny skan pri pecilnych skkach z vodnej prce

3.1. Rozhodcovsk tabuka - pecilne skky z vodnej prce

4. Skobn poriadok pre skky duriov

4.1. Rozhodcovsk tabuka - Skky duriov
4.2. Rozhodcovsk tabuka - Farbiarske skky duriov

5. Skobn poriadok pre skky v brlohren

5.1. Rozhodcovsk tabuka - Skky v brlohren
5.2. Obrzok . 1 Schma umelho brlohu
5.3. Skobn poriadok pre vyie skky v brlohren

6. tatt pre udeovanie slovenskho ampina prce

7. Memoril Ing. Frantika Semana

8. Terir roka - prca - vkon

9. Vstavn poriadok

10. Poriadok pre udelenie titulu "Klubov ampin krsy Slovenskho klubu chovateov terirov a foxterirov"

11. Terir roka - krsa

12. Terir roka - agility

13. Chovatesk a zpisn poriadok SPZ

14. tatt kynologickej rady SPZ

15. iados o odporanie na prenie
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

PDF_Prihlaska_SKCHTaF_05_12_2021.pdf
NOVA_Ziadost_odporucanie_na_parenie.doc
NOVA_Ziadost_odporucanie_na_parenie.pdf
Prihlaska_SKCHTaF_05_12_2021.doc
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2