Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky
  Diskusn frum
  Diskusia k lnku: "Prihlasovanie na bonitciu je znova spusten !"
  (poet prspevkov: 1, posledn 9. oktbra 2020 - 11:14)
      09.10.2020 11:14 Taras | Propozcie pre posdenie jedincov pred zaradenm d
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2