Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 300 vyhovujcich lnkov.

Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2020

Aktuality :: 12. augusta 2020

Kostoln pri Dunaji - Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2020
10. oktbra 2020 (Uzvierka prihlok: 1. oktbra 2020)
  Diskusia(0) :: viac

Chovn skky v brlohren, Memoril Stanislava Oujezskho 4. ronk o tituly Vaz Memorilu

Aktuality :: 7. augusta 2020

Bho - Chovn skky v brlohren, Memoril Stanislava Oujezskho 4. ronk o tituly Vaz Memorilu Stanislava Oujezdskho 2020, KV,CACT, CCT. 5.9.2020(sobota)(Uzvierka prihlok:25.8.2020)
  Diskusia(0) :: viac

pecilna vstava terirov Koice 2020 - vsledky

Aktuality :: 11. jla 2020

Koice - Kynologicky klub Anika - Vsledky posudzovania a zverenych sa.
  Diskusia(0) :: viac

ZMENA PORADCU CHOVU - Americk staffordrsky terir

Aktuality :: 1. jla 2020

ZMENA PORADCU CHOVU - Americk staffrodrsky terir
Ven chovatelia a majitelia plemena Americk staffordrsky terir
od 01.07.2020 je poradcom chovu pre plemeno Americk staffrodrsky terir s celoslovenskou psobnosou Petra Grkov
Kontakt: Holska 28, 851 05 Bratislava
Tel: 00 421 (0) 903 826 282, mail: ast.skchtaf@gmail.com
  Diskusia(0) :: viac

lensk spravodaj a lensk znmky

Aktuality :: 29. jna 2020

29.6.2020 bol lenom klubu potou poslan klubov Spravodaj 1/2020.
Na prvej strane maj kolektvni lenovia /hrada 15/ lensk znmku, ktor si treba nalepi do lenskho preukazu.
Riadni lenovia SPZ /hrada 13/ maj Spravodaj bez lenskej znmky.
  Diskusia(0) :: viac
<< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2